Raajaproteesit

 

  • ensisääriproteesi
  • sääriproteesi
  • ensireisiproteesi
  • reisiproteesi
  • reisiproteesi
  • kylpyproteesi, sääri/reisi
  • symeproteesi
  • exartikulaatioproteesit
  • osajalkateräproteesit

 

 

 

Sääriproteesin sovitusvaihe ja valmis proteesi

 

Amputaatiotason mukaan yleisimmät alaraajan proteesit ovat joko sääri – tai reisiproteeseja. Muita proteeseja ovat harvemmin tehtävät polven ja lonkan exartikulaatioproteesit sekä syme-ja osajalkaproteesit.
Proteesin rakenteelliset osat ovat peruskomponenteiksi nimitetävät sääri-ja reisiputket sekä erilaiset kiinnitys-ja säätöadapterit. Muita rakenneosia ovat peruskomponenteilla toisiinsa liitettävät jalkaterät, polvinivelet ja tynkäholkit sekä proteesin kosmetiikka sekä silikoni-ja geelitupit.

Silikoni/geelituppi on tyngän päälle  puettava sukka, jonka avulla proteesi kiinnittyy hyvin tynkään eikä synny ongelmallista pumppausliikettä ja proteesin hallittavuus paranee. Tupet myös suojaavat tynkää ja tasaavat tynkään kohdistuvaa kuormitusta sekä toimivat kompressiosukkana amputaation jälkeen.
Silikonituppia on mahdollista käyttää kaikissa ylä-ja alaraajan proteeseissa.