ERITYISJALKINEET


Yksilölliset mittojen mukaan valmistettavat ortopediset jalkineet
ja sarjavalmisteiset erityisjalkineet.
Tarpeita erityisjalkineiden käytölle tuovat mm.reuma- ja diabetessairaudet, jalkaterän voimakas virheasento, kokoero tai raajojen suuri pituusero, synnynnäiset epämuodostumat, neurologiset- ja lihassairaudet, sekä tilavara tukipohjallisten käyttöön.
Mallistossa lasten ja aikuisten mallit, kesä- ja talvikäyttöön, sekä sisäkäyttöön,
myös hoitokengät (kipsikenkä, kantakenkä jne) ja kääntävälestiset (kampurakengät)

ORTOPEDISET JALKINEET

  Ortopedisen jalkineen valmistuksen perusta on yksilöllinen lesti, joka valmistetaan asiakkaan jalasta otettujen mittojen mukaan.
Yksilölliselle lestille rakennetussa jalkineessa on huomioitu asiakkaan erityistarpeet, jalkine on istuva ja tilavuudeltaan sopiva.
Ortopedisten jalkineiden valmistus on monivaiheinen erityisosaamista vaativa
työprosessi, joka kestää n.kuudesta kymmeneen viikkoa.Valmis kenkä sovitetaan aina asiakkaan jalkaan ja koekäyttövaiheen aikana todetaan jalkineen sopivuus.
Ortopedisilla jalkineilla on sopivuustakuu.
  Ortopedisten jalkineiden mitanotto kipsimallin avulla.
  Modifoitu kipsilesti ja kipsinegatiivi
lestin valua varten.
  Ortopediset varsi-jalkineet on valmistettu tukemaan nilkan voi-makasta virheasentoa.

Sarjavalmisteiset erityisjalkineet (tukijalkineet)
 

Sarjavalmisteisiin erityisjalkineisiin voidaan tilausvaiheessa suunnitella yksilöllisiä asiakkaan tarpeiden mukaisia rakenteellisia ratkaisuja (muutostyöt).
Näitä ovat mm. lestin koko ja laajuus, erilaiset tukevuuteen/jäykkyyteen vaikuttavat vahvikkeet, korotukset jalkineen sisä-/ulkopohjaan, kiilaukset, päkiärullat ja keinupohjat, tai valmistusmateriaaleihin liittyvät vaatimukset.

   
         
   
         
   
         
   
         
   

Mallistossa sandaalit, puolikengät, varsijalkineet ja lenkkarit sekä hoito-jalkineet, reuma- ja diabetesjalkine.